TRUYỀN THÔNG BỆNH VIỆN

I. BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG

Khách Hàng Mục Tiêu

Tập trung vào lượng khách hàng mục tiêu thuộc nhiều tầng lớp tại các thành phố lớn – là đối tượng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng và các dịch vụ sức khỏe …

Phạm Vi Bao Phủ

Phủ rộng các bệnh viện vừa và lớn tại 04 thành phố lớn như: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ …

Thế Mạnh Kênh Truyền Thông

Đa dạng hình thức triển khai: Sổ theo dõi sức khoẻ, Brochure,Tờ gấp, LCD, Frame…Chất lượng đưa thông tin tiếp cận chính xác đến đối tượng khách hàng mục tiêu Chủ động thu hút người xem quảng cáo, thông điệp được truyền tải trực diện, ít bị chi phối

II. VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Bệnh viên có 59 khoa, phòng, trung tâm và 01 Viện, nghiên cứu, chia thành các khu vực:
* Khu vực các khoa lâm sàng : 33 khoa
* Khu vực các khoa cận lâm sàng : 11 khoa
* Khu vực các phòng chức năng : 11 phòng
* Trung tâm : 04 trung tâm
* Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em.
Tổng số nhân viên của Bệnh viện là hơn 1.700 người.

III. VIỆN TIM HÀ NỘI

Viện có tổng 30 Khoa và phòng ban, trong đó có 16 khoa lâm sàng, 3 khoa cận lâm sàng, 11 khoa phòng ban chức năng và hậu cần.

IV. BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Bện viện phụ Sản Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I của thành phố trong lĩnh vực Sản Phụ Khoa và Kế hoạch hóa gia đình. Với hơn 598 giường thực kê và hơn 1.373 cán bộ công nhân viên chức trong đó có 1 Phó giáo sư, 7 Tiến sỹ, 51 Thạc sỹ y khoa, 34 Bác sỹ chuyên khoa II, 38 Bác sỹ chuyên khoa I và 737 Hộ sinh, Điều dưỡng và Kỹ thuật viên

MỘT SỐ HÌNH THỨC SẢN PHẨM